Głowa do góry! Matura to przecież „bzdura”! 😉

Wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy poważnie myślą o egzaminie maturalnym, zapraszamy na intensywny kurs, przygotowujący do egzaminu, zarówno do części pisemnej jak i ustnej.


Jak wygląda kurs?

Zajęcia prowadzone są w małych, 2-4os grupach, raz lub dwa razy w tygodniu po 50-75min.

Dużo mówimy na lekcjach, co często (z powodów organizacyjnych) jest zaniedbywane w szkołach państwowych. Na lekcjach, ćwiczymy słuchanie, raz jeszcze tłumaczymy i ćwiczymy gramatykę, słowotwórstwo itp, a pracę z tekstem i pisanie wypracowań uczeń otrzymuje jako zadanie domowe.

Po każdej jednostce tematycznej weryfikujemy wiedzę przez kartkówki i ustne odpytywanie ze słownictwa.

Dodatkowo każdy uczeń naszej szkoły otrzymuje dostęp do platformy i aplikacji do nauki słówek, dzięki czemu może powtarzać słownictwo z kursu w każdym miejscu i o każdym czasie.
Po zajęciach uczeń może weryfikować swoje postępy śledząc materiał przerabiany na lekcji przy użyciu naszego elektronicznego dziennika internetowego.


Szkoła Językowa LevelUp Mysłowice - język angielski, język niemiecki - © Copyright 2021 LevelUp.pl. Designed by AnaDesign Anna Kuś