Raz na kwartał organizujemy otwarte dla wszystkich konwersacje z języka angielskiego. Na luzie, przy kawie i ciastku, rozmawiamy na wybrany temat. Szczególnie polecamy osobom na przynajmniej średnio zaawansowanym poziomie znajomości języka, które chcą poćwiczyć swoje speaking skills, niekoniecznie rozróżniając co to Past Perfect Continuous czy 3rd Conditional.

Zapraszamy do kontaktu!


Szkoła Językowa LevelUp Mysłowice - język angielski, język niemiecki - © Copyright 2021 LevelUp.pl. Designed by AnaDesign Anna Kuś